Njësitë përbërëse

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Njësitë përbërëse


 • Roksana Poçi
 • Fakulteti i shkencave te edukimit
 • Departamenti i Psikologjisë
 • Ali Mysliu
 • Fakulteti i shkencave te edukimit
 • Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve
 • Shiko CV
 • Mikel Cenaj
 • Dr/doc
 • Fakulteti i shkencave te edukimit
 • Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve
 • Shiko CV