Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

Jean Monnet – Universiteti i Elbasanit

EU Enlargement and Acquis Adoption Burden: Albanian Challenges / EEAABAC

Zgjerimi i BE-së dhe barra e përafrimit të legjislacionit: sfidat e Shqipërisë

Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin për nevojën e përfshirjes të lëndëve bazë dhe të specializuara drejt studimeve europiane në kurrikulat e ofruara nga Universiteti të Elbasanit, të organizojë panele me ekspertizë të lartë për të debatuar mbi çështjet e adoptimit të legjislacionit të BE-së, të kryejë kërkime cilësore dhe të arrijë një numër sa më të gjerë të përfituesve direkt apo indirekt përmes materialeve të të shkruara që do të jenë në dispozicion edhe pas projektit.

Më shumë

EntrAL Project

EntrAL project verkkosivusto, ulkoisen mainostoimiston tuottamana

EntrAL project aims at increasing the entrepreneurial awareness in Albanian Education Institutions (HEIs and schools) to support graduates skills to match with the requirements of the working life and the modern society.

Më shumë

BKSTONE PROJECT

Higher Education –Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans 

Më shumë

E-Viva Project

Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments in Western Balkan Universities tie-VIVA) is an Erasmus+ Capacity Building in Higher Education project, led by European University of Tirana,

e-VIVA – UET

Më shumë