Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

a-STEP Cost Action organizon të parin trajnim (Training School) në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", në datat 3-4 korrik 2023

a-STEP Cost Action organizon të parin trajnim (Training School) në Universitetin e Elbasanit  "Aleksandër Xhuvani", në datat 3-4 korrik 2023.
Tema e Training School është "Building Bridges with Participatory Research".  Doktorantët, kërkuesit e rinj dhe postdoktorantët të cilët i kanë të lidhura kërkimet e tyre me individët me aftësi ndryshe  dhe sidomos me individët me çrregullime të spektrit të autizmit, si edhe me paaftësi Intelektuale, janë të ftuar të aplikojnë në linkun https://training.a-step-action.eu/
Aplikimet do të jenë të hapura deri më datë 26 maj 2023.
Specialistët vendës e të huaj do të ndërthurin aspektet teorike me ato praktike për të ndihmuar pjesëmarrësit të përfitojnë sa më shumë njohuri dhe aftësi nga ky trajnim. Numri i pjesëmarrësve është i kufizuara. Nxitoni të aplikoni!
 

Konferencë kombëtare "Zhvillimi i kompetencave të studentëve kandidatë për mësues përgjatë praktikës profesionale" 7 korrik 2023

Fakulteti i Shkencave të Edukimit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të projektit “Vlerësimi i praktikave profesionale përmes kornizës së kompetencave për studentët kandidatë për mësues” të financuar nga AKKSHI në kuadër të Programit Kombëtar të Kërkim - Zhvillimit 2022 – 2023, organizon Konferencën kombëtare “Zhvillimi i kompetencave të studentëve kandidatë për mësues përgjatë praktikës profesionale” Qëllimi i projektit ishte modernizimi i praktikave profesionale përmes hartimit të një kornize kompetencash profesionale për studentët kandidatë për mësues. Kjo konferencë do të shërbejë për të prezantuar punimet shkencore të prodhuara në kuadër të projektit, lidhur me metodologjinë, gjetjet, rekomandimet,etj, të cilat do të ndahen dhe diskutohen me studiues nga fusha e edukimit, pedagogë, punonjës arsimorë të sistemit arsimor parauniversitar dhe studentë të mësuesisë.

Konferencë kombëtare "Zhvillimi i kompetencave të studentëve kandidatë për mësues përgjatë praktikës profesionale" 7 korrik 2023

2nd INTERNATIONAL STAFF WEEK 08-12 MAY 2023

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" organizon Javën e 2-të Ndërkombëtare Erasmus+ nga data 8 deri më 12 Maj 2023! 

Gjatë javës, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të ndjekin, seminare dhe aktivitete kulturore, si dhe të prezantohen me fakultetet, personelin dhe studentët tanë. 

Forum i hapur në Universitetin e Elbasanit: Zhdukja e njerëzve gjatë regjimit komunist

Universiteti i Elbasanit në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri, organizuan për studentët një forum mbi zhdukjen e njerëzve gjatë regjimit komunist në Shqipëri.

Në fjalën e saj përshëndetëse zëvendësrektorja e Universitetit Prof.as.dr Elvira Fetahu, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe organizimit të aktiviteteve që shërbejnë për të rritur vazhdimisht, jo vetëm cilësinë akademike, por edhe njohjen e studentëve me koncepte, këndvështrime, perspektiva dhe studime të reja që plotësojnë formimin e tyre teorik, praktik dhe kulturor, duke u bërë kështu lajmëtarët më të denjë të ndryshimit të së ardhmes.

Forum i hapur në Universitetin e Elbasanit: Zhdukja e njerëzve gjatë regjimit komunist