Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Përshëndetje e Rektorit Prof. dr. Skender Topi për fillimin e vitit akademik 2021 -2022

 

Të nderuar kolegë të personelit të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”!

Të dashur studentë!

Në radhë të parë dua t’ju uroj të gjithëve,  personelit dhe studentëve të UE-së, një vit të mbarë akademik!

Ju uroj mirëseardhjen e studentëve të vitit të parë. Ju duhet tё ndjeheni krenarë që do të jeni pjesë e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, një prej universiteteve më të rëndësishëm në Shqipëri, por edhe më gjerë në hapësirën rajonale. 

Ju do të vazhdoni studimet në një universitet të akredituar, diploma e të cilit është ndër më të vlerësuarat, me programe studimi nga cikli i parë deri në ciklin e tretë.

Personalisht si Rektor dhe i gjithë  personeli i Universitetit, jemi përpjekur dhe përpiqemi ҫdo vit, që të përmirësojmë  kushtet dhe cilësinë e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në institucionin tonë. 

Të gjithë bashkë studentë dhe personel i UE-së sot kemi mundësi, pas një periudhe të vështirë për shkak të pandemisë, të shfrytëzojmë në kushte mjaft normale dhe bashkëkohore salla leksionesh, seminaresh, salla laboratorësh shkencorë, mjediset e studimit dhe leximit  të Bibliotekës qendrore, por edhe sallat e bibliotekave në godinat e tjera të fakulteteve të Universitetit.

Ju studentë do të keni mundësi të merrni dijet që ju nevojiten nga një personel i përkushtuar në  realizimin e objektivave të Arsimit të Lartë.

Ju ftoj të gjithëve të dashur studentë, të punoni fort  dhe të jeni pjesë aktive e procesit të mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në Universitetin tonë.

Vetëm kështu ju do të mund të arrini jo vetëm të përfundoni me sukses universitetin, por mbi të gjitha të jeni të denjë për tregun e punës, të arrini të bëheni profesionistë të zotë, në fushën përkatëse ku ju keni zgjedhur të investoni për të ardhmen e jetës suaj.

Realizimi i objektivave dhe standardeve akademike kërkon përkushtim,  kërkon orë të tëra studimesh, por ju siguroj se kjo është rruga e duhur, kjo është rruga që do të sjellë më shumë sukses e kënaqësi në të ardhmen!

 Ndaj edhe njëherë ju ftoj të bashkëpunojmë për më shumë dije shkencore dhe  uroj një vit të mbarë akademik për ju studentë dhe gjithë personelin e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”!

 

Faleminderit dhe suksese!

Lista e aplikantëve të raundit të dytë në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022

Lista e aplikantëve të raundit të dytë në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022 sipas fakulteteve:

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti i Shkencave Humane

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

 

Gjithashtu aplikanti mund të shikojë renditjet në të gjitha programet e studimit të kërkuara prej tij sipas ID së maturantit në linkun:

https://aplikimi.ualbania.al/application

FUSHATA E VAKSINIMIT ANTI COVID NË UNIVERSITETIN E ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI”

 NJOFTIM

 

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, se bazuar në shkresën me nr. 5447/2, datë 06.10.2021, të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit “Për marrjen e masave për realizimin e procesit të vaksinimit të studentëve dhe personelit të institucioneve të arsimit të lartë nga personeli mjekësor”, prej datës 11-17 tetor 2021,  mund të realizojnë procesin e vaksinimit.  

Për mbarëvajtjen e këtij procesi, studentët kanë në dispozicion dy qendra vaksinimi. 

Qendra e vaksinimit pranë Korpusit Kryesor (holli kryesor, kati i 2-të), do të jetë e disponueshme nga ora 09.00 deri në orën 13.00 për studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Fakultetit të Shkencave Humane, Fakultetit të Shkencave të Edukimit dhe Fakultetit Ekonomik. 

 

Qendra e vaksinimit, pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike (godina A, kati i  2-të, salla 207), do të jetë e disponueshme nga ora 09.00 deri në orën 13.00 për studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike. 

Studentët, në momentin e vaksinimit duhet të kenë patjetër me vete, mjetin e identifikimit, Kartë Identiteti. 

Rikujtojmë se vaksinimi i studentëve është i nevojshëm, për mbarëvajtjen e procesit mësimor, për vitin akademik 2021-2022. 

Përjashtim nga ky rregull, bëhet vetëm për rastet e studentëve që kanë indikacion mjekësor të përcaktuar me dokument mjekësor për mosaplikimin e vaksinës. Ky dokument duhet të depozitohet nga studentët pranë sekretarisë mësimore, në ditën e fillimit të vitit akademik. 

Njoftim mbi shtyrjen e regjistrimit të provimeve për sezonin e vjeshtës

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, se regjistrimi për provimet e sezonit të vjeshtës në sistem do të shtyhen deri ne daten 12 Shtator 2021.

Maksimumi i provimeve që mund të jepen në këtë periudhë është gjashtë (6) provime për gjashtë (6) data të ndryshme. Pra studenti duhet të hyjë një provim në një datë. KUJDES!!! Pas kësajë date nuk do të mund të kryhen regjistrimet apo ndryshime të lëndëve të zgjedhura. Studentët të cilët nuk regjistrohen në system deri në datën 12 Shtator humbasin të drejtën për të hyrë në provimet e vjeshtës.