Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” ceremonia e fillimit të Programit të Trajnimit për Brezin e dytë të Aplikantëve për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar

 

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, është organizuar në datë 16.10.2020, ceremonia e fillimit të Programit të Trajnimit për Brezin e dytë të Aplikantëve për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar, një projekt që realizohet dhe në tre institucione të tjera të Arsimit të Lartë në Shqipëri, nga Shkolla e Drejtorëve dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit.

 

Në fjalën e tij përshëndetëse, zëvendësrektori, Prof. as. dr. Peçi Naqellari, theksoi se ky projekt, është i një rëndësie të veçantë për institucionin dhe për komunitetin arsimor elbasanas.

 

50 drejtorë, nëndrejtorë apo aspirantë për drejtorë të arsimit parauniversitar, do të kenë mundësi të trajnohen nga ekspertë të fushës, në 9 module trajnimi të cilat përfshijnë tematika si: -Zhvillimi i vizionit dhe strategjisë për përmirësimin e shkollës dhe menaxhimin e ndryshimit -Mësimdhënia dhe të nxënët –Drejtuesit pedagogjikë që mbështeten në të dhëna -Procesi i drejtimit të ndryshimeve transformuese në përputhje me kuadrin ligjor shqiptar -Partneriteti me prindërit dhe komunitetin e gjerë -Modelimi i zhvillimit profesional të vetes dhe të tjerëve etj.

Gjithashtu, znj. Anila Çota, Drejtore e Zyrës Vendore Arsimore Elbasan, pjesëmarrëse në aktivitet, falenderoi të gjithë pjesëmarrësit për punën e tyre të jashtëzakonshme, të zhvilluar në këto kohë të vështira me të cilat po përballet vendi, për shkak të pandemisë së COVID- 9. Gjithashtu ajo theksoi se për të përmbushur misionin e saj, shkolla ka nevojë për drejtues mendjehapur, të cilët praktikojnë lidership-in bazuar në parime morale për të mirën e të gjithë fëmijëve.

 

Aktiviteti u përmbull me një prezantim të detajuar të programit 9 mujor të trajnimit, nga Dr. Jonida Cungu, Trajnere, e Programit të Trajnimit për Brezin e dytë të Aplikantëve për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar

 

Inagurohet në Universitin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, laboratori VALEU-X

 

Falë projektit për ngritjen e kapaciteteve financuar nga Bashkimi Evropian, VALEU-x “ Virtual Albanian European Universities Exchange”, u inagurua sot laboratori VALEU-x, një laborator dedikuar plotësisht shkëmbimit studentor virtual.

Projekti i ofron institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri një mundësi për të eksploruar, zbatuar dhe shpërndarë praktikat e ndërkombëtarizimit nga shtëpia, për të rritur pjesëmarrjen në mobilitete të studentëve dhe stafit në një kontekst akademik, ekonomik dhe shoqëror evropian dhe ndërkombëtar.

Një program gjithëpërfshirës do të zhvillohet dhe zbatohet për të lehtësuar transferimin intensiv të njohurive ndërmjet anëtarëve të universiteteve partnere, për të adresuar problemet e: lëvizshmërisë së kufizuar fizike akademike, perspektivës ndërkombëtare në modulet e mësimdhënies universitare, hendekun midis rezultateve të të nxënit dhe nevojave të tregut të punës, përdorimi efektiv i TIK-ut në arsimin e lartë etj.

VALEU-X synon:

- Të promovojë metodologji të mësimdhënies dhe të të nxënit me në qendër të nxënit;

- Të modernizojë praktikat mësimore me teknologji inovative;

- Realizimi i mobiliteteve virtuale.

Partneri Lider

- TechnischeUniversitaet Dresden (TUD), Gjermani

Partnerë të tjerë

- Shkolla Ndërkombëtare për Studime Sociale dhe të Biznesit (ISSBS), Slloveni;

- Unioni i Universiteteve Mesdhetare (UNIMED), Itali;

- Universiteti Evropian i Tiranës ;

- Universiteti Epoka ;

- Universiteti i Shkodrës ;

- Universiteti i Korçës ;

- Universiteti i Elbasanit ;

- Universiteti i Durresit .

Për më shumë informacion, ju lutemi ndiqni faqen e web të projektit: https://valeu-x.eu/

Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”

Studentët e programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, janë bërë pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”. Ky projekt ka pesë vite që po zbatohet në Shqipëri nga Instituti për Menaxhim Lindje-Perëndim Inc.

Më shumë

Organizohet aktiviteti i Erasmus+ në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

 

Aktiviteti i Erasmus+ është aktiviteti i parë i organizuar në kuadër të kremtimit të ditëve të Erasmus+ në Universitetin e Elbasanit.

 

Aktiviteti bëri bashkë studentë e personel akademik, për të cilët u prezantuan projektet e reja në të cilat UE bën pjesë dhe gjithashtu u përditësuan zhvillimet e projekteve aktuale.

 

Zëvendësrektorja, prof. as. dr. Elvira Fetahu, në fjalën e saj përshëndetëse në aktivitet, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me universitetet partnere si dhe mundësitë e pafundme të cilat program ofron për studentët, personelin akademik, ndihmës akademik e për të gjithë institucionin në tërësi.

 

Përfaqësuesja e zyrës së Erasmus+ Tiranë, znj. Elona Saraçi, në fjalën e saj përshëndetëse, përgëzoi Universitetin e Elbasanit, i cili në një hark kohor të shkurtër, arriti të ketë një gjithëpërfshirje të suksesshme në këtë program dhe në të gjitha zërat e tij, që nga mobilitetet, projektet për ngritjen e kapaciteteve, projektet Jean Monnet dhe masterat e përbashkët.

 

Në aktivitet u prezantuan tri projekte të reja, të cilat do të implementohen tri vitet e ardhshme në UE. Projekti Jean Monet EU Enlargement and Acquis Adoption Burden: Albanian Challenges, me Koordinator Prof. as. dr. Arbër Gjeta. Projektet për ngritjen e kapaciteteve, VALEU-X project “ Virtual Albanian European Universities Exchange” dhe BKStone Higher Education–Enterprise platform for fostering, modernisation and sustainable growth in natural stone industry in Western Balkans, me Koordinator Prof. as. dr. Altin Idrizi.

 

Aktiviteti u përmbyll me lançimin e Revistës UErasmus+ Journal, një revistë e cila përmban dhe promovon historitë dhe eksperincat e studentëve të UE, pjesëmarrës në këto projekte. Revista gjendet online në faqen web: https://uniel.edu.al/bashkepunimi.../ue-journal