Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Themelohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Bordi Këshillimor i Biznesit

 

Në një ceremoni të veçantë themelohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, Bordi Këshillimor i Biznesit, të përbërë nga sipërmarrës të zgjedhur të industrive të ndryshme të Qarkut të Elbasanit, të cilët sjellin një model dhe përvojë të jashtëzakonshme suksesi. Këta sipërmarrës dhe lider ndajnë praktikat më të mira dhe bien dakord të bashkëpunojnë me UE-në, duke shtrirë bashkëpunim në të gjitha fushat e veprimtarisë së tyre, për të cilat shfaqin interes të përbashkët. 

Në fjalën e tij përshëndetëse, Rektori i Universiteti të Elbasanit, Prof.dr. Skender Topi, theksoi se pjesëmarrja e bizneseve aktivisht në politikat akademike dhe universitare, ka qenë diçka e panjohur vite më parë, por sot ajo është kthyer në një domosdoshmëri. Kjo nuk lidhet vetëm me punësimin e të rinjve, por lidhet edhe me realizimin e  një bashkëudhëtimi drejt përmbushjes së objektivave dhe qëllimeve që lidhen me arsimin e lartë cilësor dhe promovimin e kërkimit shkencor. 

Gjithashtu Zëvendësrektori, Prof.as.dr. Peçi Naqellari, në fjalën e tij përshëndetëse shpjegoi se Bordi Këshillimor i Biznesit në Universitetin e Elbasanit është një organ këshillimor i cili do të këshillojë dhe asistojë institucionin në hartimin dhe implementimin e strategjisë së zhvillimit dhe përmirësimit të tij. Duke ju patur këshilltarë juve si sipërmarrës të zgjedhur të industrive të ndryshme të Qarkut të Elbasanit, do të  përcillni në UE një model dhe përvojë të jashtëzakonshme suksesi. 

Iniciatorja e kësaj nisme, Zëvendësrektore, Prof.as.dr. Elvira Fetahu, prezantoi me detaje organizimin dhe funksionet të cilat do të kryejë Bordi Këshillimor i Biznesit, duke falenderuar të gjithë përfaqësuesit e bizneseve, që i janë përgjigjur pozitivisht ftesës për pjesëmarrjen në këtë Bord, pasi angazhimi dhe përkushtimi i tyre është realisht motivues, tregon përgjegjshmëri të elitës sipërmarrëse të qytetit tonë dhe vizionin për të marrë iniciativa në të mirë të institucioneve ofruese të dijes dhe komunitetit.  

Sekretar i Përgjithshëm i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, z. Popa,  falenderoi Universitetin e Elbasanit, i cili vazhdon dhe ndërmerr iniciativa të tilla, duke krijuar një profil specifik bashkëpunimi dhe zhvillimi.  

Takimi u përmbyll me nënshkrimin e marrëveshjes. 

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit mes Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” dhe Universitetit të Korçës “Fan. S. Noli”

 

Rektorët dhe përfaqësuesit në takimin e zhvilluar, theksuan se kjo marrëveshje lidhet për të lehtësuar marrëdhëniet ndërinstitucionale për bashkëpunimin dhe bashkërendimin e aktiviteteve të palëve. 

Ndër të tjera, marrëveshja do të shërbejë për komunikimin dhe shkëmbimin e personelit akademik, studentëve, informacioneve, ideve dhe eksperiencave që lidhen me fushat me interes të përbashkët.  

Më shumë

UE pjesëmarrës në “Panairi i Punës dhe Karrierës 2021”

 

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë realizuan edicionin e 12-të të panairit“Work and Study”. Risia ishte pasi këtë vit panairi do të shëtiste në pesë qytetet kryesore të vendit, duke filluar me Vlorën, Shkodrën, Korçën, Elbasanin dhe për ta përmbyllur në Tiranë, për të prekur në mënyrë direkte dhe konkrete interesin e të gjithë maturantëve dhe studentëve, që do donin të regjistroheshin në vitin e ri akademik.

Ditën e premte, datë 28.5.2021 “Panairi i Punës dhe Karrierës 2021” u zhvillua në qendër të qytetit të Elbasanit, tek lulishtja ‘Aqif Pasha” dhe u shtri nga ora 8:30 e mëngjesit e deri në orën 19:00 pasdite. ZVA Elbasan ishte angazhuar paraprakisht duke njoftuar të gjithë maturantët e qytetit të Elbasanit, por edhe të fshatrave përreth.

Në të morën pjesë Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, universitete të tjera jopublike, por edhe firma prodhuese dhe kompani prestigjoze.

Stenda e Universitetit të Elbasanit ishte më e vizituara në këtë panair. Të gjithë maturantët pjesëmarrës shfaqën interes për programet e studimit që ofron UE.

Në stendën e UE-së u ndal Ministrja e Arsimit znj. Kushi, Kryetari i Bashkisë z. Llatja si edhe Kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë z. Jaka, të cilët e konsideruan Universitetin e Elbasanit si institucion që ka krijuar më shumë hapësira punësimi për të rinjtë nëpërmjet programeve të studimit që ofron.

Më shumë

Organizohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” ceremonia e fillimit të Programit të Trajnimit për Brezin e dytë të Aplikantëve për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar

 

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, është organizuar në datë 16.10.2020, ceremonia e fillimit të Programit të Trajnimit për Brezin e dytë të Aplikantëve për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar, një projekt që realizohet dhe në tre institucione të tjera të Arsimit të Lartë në Shqipëri, nga Shkolla e Drejtorëve dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit.

Më shumë

Organizohet në Universitetin e Elbasansit “Aleksandër Xhuvani”, Simpoziumi Përkujtimor “Në 100 vjetorin e lindjes së Vasil Kamamit”

 

Në fjalën e tij përshëndetëse, Rektori, Prof.dr. Skender Topi, theksoi se në Universitetin e Elbasanit, figura e mësuesit lartësohet çdo ditë e më shumë. E kjo nuk është vetëm për shkak të traditës, por është rrjedhojë e dashurisë dhe konsideratës shumë të lartë, të elbasanasve për arsimin. Ky qytet ka mirëpritur çeljen e shkollës Normale. Më pas ka zhvilluar rëndësinë e përgatitjes së mësuesve nga Instituti i Lartë Pedagogjik e deri në zhvillimin e tij si Universitet.

Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Evis Kushi, nënvizoi se figura si Vasil Kamami janë yje që nuk shuhen asnjëherë dhe shërbejnë si modele frymëzimi për mësuesit dhe drejtuesit e shkollave tona, për përgatitjen, përkushtimin, përgjegjshmërinë dhe përkujdesjen si një prind i dytë për nxënësit e tyre.

 

Është detyrë e jona për të çuar përpara misionin e tyre fisnik të arsimimit të brezave si dhe avancimin e programeve të mësuesisë, me qëllim lartësimin e vazhdueshëm të figurës së nderuar të mësuesit, sepse ai përgatit jo vetëm profesionistët e aftë të së ardhmes por edhe qytetarët e mirë dhe të denjë të kombit.

 

Në kumtesën e tij, zv. Rektori, Prof.as.dr. Peçi Naqellari, në cilësinë e mikut por dhe të personelit akademik të UE-së, ndihet i vlerësuar dhe krenar për vijimësinë e një trashëgimie dhe përvoje të pasur në arsimin e lartë, lënë nga Vasil Kamami.

 

Kjo veprimtari është jo vetëm një detyrim që ne kemi ndaj drejtuesve dhe kolegëve tanë më të vjetër, por edhe si nevojë që ne dhe ata që do të vijnë pas nesh, të njohim dhe të ruajmë të freskët kujtimet për të shkuarën, përpjekjet, sakrificat, arritjet dhe zhgënjimet e saj.

Doktor i shkencave, Mësuesi i merituar Vasil Kamami prej vitit 1971 deri në vitin 1984, iu përkushtua punës si Drejtor i parë i Institutit të Lartë Pedagogjik, institucioni i parë i arsimit të lartë në Elbasan, i cili në vitin 1976 merr emrin ILP “Aleksandër Xhuvani”, duke pasur një përvojë mësimdhënëse dhe drejtuese në fushën e arsimit.

 

Krijimi, hapja dhe funksionimi i ILP u realizua mbi një traditë, terren dhe me një atmosferë arsimdashëse.

 

Nuk është rastësi që trupi i parë mësimor që themeloi Institutin e Lartë Pedagogjik “Aleksandër Xhuvani” në vitin 1971 (sot Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”), përbëhej nga ish nxënës e mësues të Normales (Vasil Kamami, Tomor Arianiti, Roland Popa, Agim Kurrizi, Mirjam Myftiu, Bardhyl Graceni, Xhemal Lufta, Hysen Shabanaj etj.).

 

Fillimisht ILP-ja ka kryer veprimtarinë e vet mësimore në katër degë të mësuesisë: gjuhë-letërsi, matematikë-fizikë, histori-gjeografi, biologji-kimi, në sistemin me dhe pa shkëputje nga puna, me kohëzgjatje trevjeçare; në degët inxhinieri ndërtimi, inxhinieri mekanike, ekonomi kontabël, ekonomi plan, si filiale të UT-së. Ky institucion zhvilloi veprimtari në filialet e tij të ngritura në qytetet Korçë, Fier dhe Berat. Në vitin 1981 u hap dega e përgatitjes së mësuesve për katër klasat e para të shkollës 8-vjeçare, me kohëzgjatje studimi 3 vjet. Afati i studimeve në ILP më 1982 u shtri nga tre në katër vjet.

 

Drejtori Vasil Kamami dhe titullar i lëndëve formuese për shkencat e mësimdhënies, ka orientuar vazhdimisht për mbarëvajtjen dhe reformimin në vite të ILP-së.

 

Ka dhënë kontributin e vet në ecurinë, mbarëvajtjen dhe reformimin në vite të arsimit në përgjithësi dhe të formimit të mësuesve në veҫanti, si një ndër specialistët dhe drejtuesit më të mirë të vendit. Ai ka kontribut të ҫmuar në përmirësimin cilësor të programeve lëndore, të leksioneve, laboratorëve etj.

Dr. Arben Kamami, shprehu emocionet dhe konsideratën shumë të lartë për aktivitetin e organizuar.

 

Për mua dhe familjen time sot është një ditë e veçantë, kujtojmë 100 vjetorin e lindjes së babait tonë dhe dhënien e certifikatës së mirënjohjes akorduar nga Universitetit i Elbasanit.

Në fjalën e tij, ai në emër të të gjithë familjes por dhe në emër të tij personal, falenderoi Rektorin e Universitetit të Elbasanit dhe Ministren e Arsimit, Rinisë dhe Sportit Evis Kushi.

 

Një falenderim i përzemërt shkoi dhe për miqtë dhe nxënësit e tij, në veçanti Mehmet Urucin dhe Tomorr Arianiti për organizmin e kumtesës në nder të të atit, Prof. Peçi Naqellari, mesuesit Xhemal Lufta dhe Marie Bezhani.

 

Kolegët dhe ish-nxënësit kujtuan me emocion të veçantë vitet kur Vasil Kamami punonte si mësues dhe drejtor i Normales për 26 vite, nismëtar dhe drejtues i parë i Institutit të Lartë Pedagogjik nga viti 1971 deri kur doli në pension.

 

Aktiviteti u përmbyll me akordimin nga Universiteti i Elbasanit të certifikatës së mirënjohjes me motivacionin “Për kontribut të çmuar në zhvillimin e arsimit dhe edukimin e brezave”.

 

Më shumë

Inagurohet në Universitin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, laboratori VALEU-X

 

Falë projektit për ngritjen e kapaciteteve financuar nga Bashkimi Evropian, VALEU-x “ Virtual Albanian European Universities Exchange”, u inagurua sot laboratori VALEU-x, një laborator dedikuar plotësisht shkëmbimit studentor virtual.

Projekti i ofron institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri një mundësi për të eksploruar, zbatuar dhe shpërndarë praktikat e ndërkombëtarizimit nga shtëpia, për të rritur pjesëmarrjen në mobilitete të studentëve dhe stafit në një kontekst akademik, ekonomik dhe shoqëror evropian dhe ndërkombëtar.

Më shumë