Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Organizohet në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” ceremonia e fillimit të Programit të Trajnimit për Brezin e dytë të Aplikantëve për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar

 

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, është organizuar në datë 16.10.2020, ceremonia e fillimit të Programit të Trajnimit për Brezin e dytë të Aplikantëve për Drejtues të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar, një projekt që realizohet dhe në tre institucione të tjera të Arsimit të Lartë në Shqipëri, nga Shkolla e Drejtorëve dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Zhvillimit.

Më shumë

Inagurohet në Universitin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, laboratori VALEU-X

 

Falë projektit për ngritjen e kapaciteteve financuar nga Bashkimi Evropian, VALEU-x “ Virtual Albanian European Universities Exchange”, u inagurua sot laboratori VALEU-x, një laborator dedikuar plotësisht shkëmbimit studentor virtual.

Projekti i ofron institucioneve të arsimit të lartë në Shqipëri një mundësi për të eksploruar, zbatuar dhe shpërndarë praktikat e ndërkombëtarizimit nga shtëpia, për të rritur pjesëmarrjen në mobilitete të studentëve dhe stafit në një kontekst akademik, ekonomik dhe shoqëror evropian dhe ndërkombëtar.

Më shumë

Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”

Studentët e programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, janë bërë pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”. Ky projekt ka pesë vite që po zbatohet në Shqipëri nga Instituti për Menaxhim Lindje-Perëndim Inc.

Më shumë