Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", bëhet pjesë e Forumit të Liderave të Oxfordit, Oxford, Britani e Madhe

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", bëhet pjesë e Forumit të Liderave të Oxfordit. Në një ceremoni të organizuar në kuadër të Samitit të Liderave, Universiteti i Elbasanit,  prezantoi strategjinë e zhvillimit dhe ndërkombëtarizimit. Ky event shënon një hap shumë të rëndësishëm në zhvillimin e politikave ndërkombëtare institucionale me në qendër studentët dhe kërkimin shkencor.

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", bëhet pjesë e Forumit të Liderave të Oxfordit, Oxford, Britani e Madhe

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, prezantohet programi i Master i Shkencave “Drejtësi Tranzitore”

Programi Master i Shkencave në Drejtësi Tranzitore është krijuar për të konsoliduar kërkimin dhe mësimdhënien në fushën e drejtësisë tranzitore në Shqipëri. Programi do të trajtojë dimensionet kritike për të kuptuar drejtësinë tranzitore në Shqipëri, duek iu referuar kontektstit shoqëror, politik, institucional dhe ligjor në të cilin u krye tranzicioni nga e kaluara komuniste.

Në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, prezantohet programi i Master i Shkencave “Drejtësi Tranzitore”

Praktikat profesionale në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Punësimit, Elbasan, për të tretin vit rradhazi, ka mirëpritur të rinjtë përfitues të programit të nxitjes së punësimit. Programi Kombëtar i Praktikave të Punës, përmes praktikave profesionale, u jep mundësinë të gjithë të rinjve nga 21 deri në 26 vjeç të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”, të zhvillojnë praktika pune. Qëllimi i këtij program është të garantojë një tranzicion të shpejtë të të rinjve në tregun e punës, fitimin e një përvoje kualifikuese, zhvillimin e mëtejshëm të aftësive profesionale, akademike dhe personale.

Praktikat profesionale në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, organizon në kuadër të 35-vjetorit të Erasmus +, takimin “Mobility Caffe”, me studentë përfitues të programit

Erasmus+ Mobility Caffe  është takimi i parë i këtij formati, në kuadër të takimeve pas mobilitetit për studentët e Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani".

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, është bërë pjesë e programit Erasmus+ në vitin 2014 me projektin KA107, i cili mundëson mobilitetin e studentëve për të tre ciklet e studimit (Bachelor, Master, Doktoraturë, për studime dhe intership) dhe mobilitete të stafit (për mësimdhënie, trajnime, kërkim shkencor) dhe ka në fuqi 50 marrëveshje me universitetet partnere.

Më shumë

Studentë të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, marrin pjesë në workshop, organizuar nga Universiteti i Katolik i Lublinit, Poloni

Studentë të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", moren pjesë për 2 javë rresht në shkollën verore organizuar nga Universiteti i Katolik i Lublinit, Poloni në kuadër të workshopit "Teknikat laboratorike të përdorura në monitorimin e biomjekësisë dhe burimeve natyrore". Ky workshop është ndjekur nga 20 studentë të huaj që studiojnë jashtë territorit të Republikës së Polonisë në disiplinat: shkenca natyrore ose shkenca shëndetësore.

Pas përfundimit të workshopit, pjesëmarrësit u pajisen me certifikatë të pjesëmarrjes me 4 pikë ECTS.

Studentë të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, marrin pjesë në workshop, organizuar nga Universiteti i Katolik i Lublinit, Poloni

Zhvillohet në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", Konferenca Shkencore Kombëtare "Tradita arsimore e Elbasanit nga mesi i shek.XIX deri në vitet '30 të shek XX"

Konferenca u zhvillua në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Akademinë e Studimeve Albanologjike, Institutin e Historisë dhe Universitetin Shtetëror të Tetovës. Kjo konferencë, synon evidentimin, zbulimin dhe vlerësimin e traditës arsimore të qytetit të Elbasanit, që i kalon kufijtë e lokales, vlerësimin e kontributeve mbarëkombëtare të personaliteteve të trevës së Elbasanit në fushën e arsimit, të gjuhës e didaktikën shqipe, përfshirjen e studiuesve të njësive të ndryshme shkencore e akademike në këto projekte dhe po aq përfshirjen e studentëve me interesa në kërkimin shkencor.

Konferenca Shkencore Kombëtare "Tradita arsimore e Elbasanit nga mesi i shek.XIX deri në vitet '30 të shek XX"