Aktivitete në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Dita e dytë e trajnimit të studentëve të programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit, pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”

Studentët e programeve të studimit “Gazetari” dhe “Gazetari-Anglisht” në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, janë bërë pjesë e projektit të USAID “Drejtësi për të Gjithë”. Ky projekt ka pesë vite që po zbatohet në Shqipëri nga Instituti për Menaxhim Lindje-Perëndim Inc.

Më shumë

Hapet ekspozita “Shkodra, familja, kultura, historia ime”

Pas Shkodrës dhe Prizrenit, ekspozita “Shkodra, familja, kultura, historia ime” erdhi në qytetin e Elbasanit, në Bibliotekën e Universitetit “Aleksandër Xhuvani”, në një veprimtari të organizuar nga departamenti i gjuhësisë, me mbështetjen e rektoratit të UE-së, në datat 6 dhe 7 shkurt 2020.

Më shumë