ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider
ZGJIDH NJË NGA
97 PROGRAMET TONA
TË STUDIMIT.
EJA NË UE!
UNIVERSITETI
I ELBASANIT,
NGA TRADITA
DREJT SUKSESIT!
Në Universitetin
e Elbasanit,
suksesi është i
garantuar!
Eja në UE!
previous arrow
next arrow
Slider

E Mërkurë, 14 Tetor 2020

Formular aplikimi për pedagogë

E Mërkurë, 14 Tetor 2020

FSHH/ Njoftime punësimi

E Mërkurë, 14 Tetor 2020

Formular aplikimi për pedagogë

E Mërkurë, 14 Tetor 2020

FSHMT/ Njoftime punësimi

E Mërkurë, 14 Tetor 2020

Formular aplikimi për pedagogë

E Mërkurë, 14 Tetor 2020

FE/ Njoftime punësimi

E Hënë, 30 Mars 2020

Orari mesimor SEM II FSHH

E Hënë, 30 Mars 2020

Orari mesimor SEM II

E Hënë, 30 Mars 2020

Orari mesimor SEM II

E Martë, 24 Mars 2020

Njoftime

E Martë, 24 Mars 2020

Njoftime

E Premte, 20 Mars 2020

Njoftime

E Premte, 20 Mars 2020

Njoftime

E Premte, 20 Mars 2020

Njoftime

Njoftime
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, LLL Centre ,UnielLLL Centre

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njësia e Sigurimit Të Brendshëm Të Cilësisë ,UnielNjësia e Sigurimit Të
Brendshëm Të Cilësisë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni ,Uniel Këshillimi i Karrierës
Dhe Alumni

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume