Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave humane ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

LISTA E FITUESVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË TRETË TË STUDIMIT DOKTORATË NË ALBANOLOGJI, PROFILI GJUHËSI DHE STUDIME HISTORIKE PËR VITIN AKADEMIK 2023-2024

Kolegji Doktoral, mbi bazën e renditjes së rezultateve të pikëve të grumbulluara pas fazave të konkurrimit (dokumentacion, testim me shkrim dhe intervistë me gojë) për secilin aplikant, të përcjella nga njësitë bazë organizuese të këtij programi studimi, miratoi dhe shpalli listën e fituesve në programin e ciklit të tretë të studimit Doktoratë në albanologji, profili gjuhësi dhe studime historike, për vitin akademik 2023-2024, si më poshtë:

Profili: Gjuhësi

1. Ledio Hala

2. Engjellushe Karaj

3. Lutfije Bejtja - Garunja

4. Denada Çipi

 

Profili: Studime historike

1. Ervis Sanço

2. Brunilda Bërdhashi - Ozuni