Fakultetet

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakultetet, Fakulteti i Shkencave Humane  ,Uniel


Fakulteti i Shkencave Humane

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakultetet, Fakulteti i Shkencave të Natyres ,Uniel


Fakulteti i Shkencave të Natyres

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakultetet, Fakulteti i Shkencave të Edukimit ,Uniel


Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakultetet, Fakulteti Ekonomik ,Uniel


Fakulteti Ekonomik

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakultetet, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike ,Uniel


Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Shiko me shume