Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Takim Informues nga ASCAL – Sondazhi Kombëtar i Studentëve 2022

Takim informues me grupin e punës dhe studentët e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, data 14 Prill 2022 ora 10.00 - 11.00, në Korpusin kryesor, salla 107.

SKS është një proces i cili ka në qendër studentin dhe ka si qëllim kryesor vlerësimin dhe matjen e cilësisë në arsimin e lartë duke vlerësuar performancën e Institucioneve të Arsimit të Lartë në veprimtaritë e mësimdhënies, mësimnxënies, kompetencave dhe mbështetjes ndaj studentëve. Të dhënat e nxjerra nga ky Sondazh do të shërbejnë për marrjen e vendimeve të rëndësishme në hartimin e politikave shtetërore në fushën e Arsimit të Lartë dhe kërkimit shkencor me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë në Arsimin e Lartë.

Më shumë

Workshop me temë: “Via Egnatia – potencial zhvillimi ekonomik, parë si aset turistik”

Në vazhdën e aktiviteteve me Bordin Këshillimor të Biznesit, Sektori i Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI-t, në bashkëpunim me shoqatën AST Group, zhvilloi aktivitetin për studentët me temë: “Via Egnatia – potencial zhvillimi ekonomik, parë si aset turistik”. Z.Artur Guni, Trainer dhe Menaxher zhvillimi pranë Shoqatës AST Group, njëherësh edhe nënkryetar i Bashkisë Elbasan, paraqiti fillimisht një historik të shkurtër të Rrugës “Egnatia”, itenerarin e kësaj rruge si edhe rëndësinë që ka patur ajo. Ai shtoi se Shoqata e Alpinizmit Skive dhe Turizmit malor, e cila operon në treg prej 12 vitesh, nëpërmjet guidave me turistë vendas e sidomos me ata të huaj, po promovon më së miri Rrugën “Egnatia” duke e kthyer potencialisht në një atraksion turistik.

Workshop me temë: “Via Egnatia – potencial zhvillimi ekonomik, parë si aset turistik”

Organizohet Leksion i hapur në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, në bashkëpunim me Bordin Këshillimor të Biznesit UE, organizoi aktivitetin e fundit për këtë vit akademik me studentët e Fakultetit Ekonomik.

Ne aktivitet mori pjesë Z. Denis Gafuri, folës ndërkombëtar, autor i librit të suksesshëm “Suksesi në Shitje”, sipërmarrës dhe gjithashtu themelues i Konventës Internacionale të Biznesit dhe Sipërmarrësve.

Organizohet Leksion i hapur në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Workshop me temë: “Marketingu dhe Komunikimi”

Sektori i Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI-t në bashkëpunim me Bordin Këshillimor të Biznesit zhvilloi aktivitetin e rradhës për studentët me kompaninë private ZHAN 92 me temë: “Marketingu dhe Komunikimi”. Z. Edmond Kristo, prezantoi për studentët materialin e përgatitur duke paraqitur fillimisht një historik  të shkurtër të start up-it në biznesin ZHAN 92, por edhe në fushën e medias me Televizionin Egnatia në Elbasan, duke u bërë model frymëzimi dhe motivimi për studentët e pranishëm në sallë.

Workshop me temë: “Marketingu dhe Komunikimi”

Aktivitet me temë "Të jesh bankier i suksesshëm"

Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", në bashkëpunim me Bordin Këshillimor të Biznesit, kanë organizuar pranë Fakultetit Ekonomik, aktivitetin me temë "Të jesh bankier i suksesshëm", prezantuar nga Z.Erion Qosja, Këshillues Biznesi pranë Credins Bank, Dega Elbasan.

Në prezantimin e tij, Z.Qosja u ndal në sistemin bankar, shërbimet bankare, roli dhe funksioni i bankierit, cilësitë dhe aftësitë që duhet të ketë në punën e tij.

Aktivitet me temë "Të jesh bankier i suksesshëm"

Workshop me temë: “Bankat dhe Pandemia”

Në bashkëpunim me Bankën Kombëtare Tregtare, Sektori i Këshillimit të Karrierës dhe ALUMNI-t zhvilloi aktivitetin për studentët me temë: “Bankat dhe Pandemia”. Z.Altin Turhani Drejtor i përgjithshëm i BKT, Dega Elbasan, informoi studentët për paketat-ofertë dhe produktet që ofron BKT sidomos për grupmoshat 12-25 vjeç.

Z. Turhani theksoi se një sfidë shumë e rëndësishme për bankat është edhe siguria e informacionit për të cilën BKT ka investuar fuqishëm. Ashtu si për çdo biznes tjetër edhe për bankat, inovacioni dhe teknologjia janë e ardhmja.

Workshop me temë: “Bankat dhe Pandemia”