Këshillimi i Karrierës Dhe Alumni

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Zhvillohen në Universitetin e Elbasanit "Ditët e Informimit" me maturantët e Bashkisë Elbasan

Në kuadër të "Ditëve të informimit", Sektori i Këshillimit të Karrierës dhe Alumni me mbështetjen edhe të Zyrës Vendore Arsimore Elbasan, zhvilloi në ambjentet e Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", një cikël takimesh me shkollat e mesme publike dhe jopublike të Bashkisë Elbasan.

Në këtë veprimtari të shtrirë në datat 2, 6, 9, 16, 23, 28 përfaqësues të personelit akademik dhe  ndihmësakademik, përmes bisedave prezantuese dhe materialeve orientuese i njohën maturantët me programet e studimit, infrastrukturën dhe mundësitë e shumta që vihen në dispozicion për rrugëtimin e tyre akademik në Universitetin e Elbasanit "Aleksandër Xhuvani".

Më shumë

Formular ALUMNI

Ky formular të dhënash ka si qëllim evidentimin e të diplomuarve në Universitetin e Elbasanit dhe punësimin e tyre. Të dhënat e këtij formulari i nënshtrohen ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” , i ndryshuar.

Formular ALUMNI

Formular ALUMNI

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, merr pjesë në Panairin Work & Study 2023

Personeli akademik, ndihmësakademik dhe administrativ i Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani", mirëpriti në Panairin Work & Study 2023, zhvilluar në Pallatin e Sportit, maturantë të shumtë të cilët u informuan mbi programet e studimit që ofrohen, mundësitë e financimit për regjistrimin dhe vazhdimin e studimeve, praktikat profesionale, programet e shkëmbimit studentor dhe hapësirat e dedikuara për zhvillimin e tyre shkencor, profesional e kulturor.

Më shumë

Aktivitet i mbajtur nga Organizata Special Olympics Albania në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike dhe Zyrën e Këshillimit të Karrierës dhe Alumnit

Sot në datë 14.12.2022 në ambjentet e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, u zhvillua workshopi teorik dhe praktik me temë: “Sporti gjithëpërfshirës”, organizuar nga Special Olympics Albania në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike dhe Zyrën e Këshillimit të Karrierës, Alumnit.

Më shumë

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, mirëpret nxënës nga gjimnazi “Dhaskal Todri”

Universiteti i Elbasanit, mirëpriti nxënës nga gjimnazi "Dhaskal Todri", për të zhvilluar një orë mësimi të hapur në kuadër të lëndës së Këshillimit të Karrierës. Në takim morën pjesë përfaqësues nga zyra e Këshillimit të Karrierës dhe Alumni, ku ndër të tjera nxënësit u njohën më nga afër me ambientet e universitetit.

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, mirëpret nxënës nga gjimnazi “Dhaskal Todri”

Takim Informues nga ASCAL – Sondazhi Kombëtar i Studentëve 2022

Takim informues me grupin e punës dhe studentët e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, data 14 Prill 2022 ora 10.00 - 11.00, në Korpusin kryesor, salla 107.

SKS është një proces i cili ka në qendër studentin dhe ka si qëllim kryesor vlerësimin dhe matjen e cilësisë në arsimin e lartë duke vlerësuar performancën e Institucioneve të Arsimit të Lartë në veprimtaritë e mësimdhënies, mësimnxënies, kompetencave dhe mbështetjes ndaj studentëve. Të dhënat e nxjerra nga ky Sondazh do të shërbejnë për marrjen e vendimeve të rëndësishme në hartimin e politikave shtetërore në fushën e Arsimit të Lartë dhe kërkimit shkencor me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë në Arsimin e Lartë.

Më shumë