Punësimi në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me kohë të plotë, specialist protokoll arkiv

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin “Aleksander Xhuvani” Elbasan, shpall konkurs për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me kohë të plotë, specialist protokoll arkiv.

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me kohë të plotë, specialist protokoll arkiv

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me kohë të plotë, specialist IT në Sektorin e IT-së

Drejtoria e Kurrikulave dhe Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë në Rektoratin e Universitetit “Aleksander Xhuvani” shpall konkurs për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me kohë të plotë, specialist IT në Sektorin e IT-së.

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me kohë të plotë, specialist IT në Sektorin e IT-së

Shpallje konkursi për 2(dy) pozicione pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor

Departamenti i Fizikës në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 2(dy) pozicion pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor.

Shpallje konkursi për 2(dy) pozicione pune, personel akademik, me kohë të plotë me afat të përcaktuar, të kategorisë asistent lektor

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022

Departamenti i Infermieristikës në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021 - 2022.

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me kohë të plotë, specialist i buletinit

Drejtoria e Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Rektoratin e Universitetit “Aleksander Xhuvani” shpall konkurs për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me kohë të plotë, specialist i buletinit.

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel ndihmësakademik me karakter administrativ, me kohë të plotë, specialist i buletinit

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022

Departamenti i Specialiteteve Tekniko Mjekësore në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021 - 2022.

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022