Punësimi në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist në sektorin e burimeve njerëzore

Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Protokoll Arkiv, në Rektoratin e Universitetit të Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune personel ndihmësakademik  me kohë të plotë, specialist, në sektorin e burimeve njerëzore.

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune personel ndihmësakademik me kohë të plotë, specialist në sektorin e burimeve njerëzore

Shpallje konkursi për 3 (tri) pozicione pune, personel akademik me kohë të plotë

Departamenti i Specialiteteve Tekniko Mjekësore, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, shpall konkurs për 3 (tri) pozicione pune, personel akademik me kohë të plotë, nga ku:

  • 1 (një) kandidat i kategorisë lektor, me profil mjekësi e përgjithshme;
  • 1 (një) kandidat i kategorisë asistent lektor, me profil menaxhim;
  • 1 (një) kandidat i profilit infermieri e përgjithshme.

Shpallje konkursi për 3 (tri) pozicione pune, personel akademik me kohë të plotë