Punësimi në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

NJOFTIM

Ju bëjmë me dije, se afati i dorëzimit të dokumentacionit për kadidatët konkurues për pozicionet e punës asistent lektor në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës është ndryshuar si më poshtë:

30.11.2022– 09.12.2022

NJOFTIM

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, i kategorisë asistent lektor

Qendra Kërkimore Shkencore për Kërkime dhe Zhvillime në Drejtësi dhe Ekonomi, në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, shpall konkurs për pozicionin e punës 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, i kategorisë asistent lektor.

Shpallje konkursi për pozicionin e punës 1 (një) personel akademik me kohë të plotë, i kategorisë asistent lektor