Legjislacion

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE,  Legjislacion ,Legjislacion ndërkombëtar dhe kombëtar

Legjislacion ndërkombëtar dhe kombëtar

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Senati akademik i UE, Legjislacion ,Akte të brendshme

Akte të brendshme

Me shume