Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

VALEU-X Week

U zhvillua në datat 22-28 shtator 2021 takimet në kuadër të projektit VALEU-X.
VALEU-X mbështet ndërkombëtarizimin e universiteteve shqiptare duke prezantuar Lëvizshmërinë e Kombinuar Virtuale si një instrument ndërkombëtarizimi në shtëpi.Gjatë këtyre ditëve, u konmbinuan aktivitetet e Takimit të Dytë të Forumit të Ekspertëve si dhe takimi institutional mes koordinatorëve të projektit.
Tematikat kryesore të takimit ishin: statusi aktual i projektit, sigurimi i cilësisë, shpërndarja, përzgjedhja dhe dizenjimi i kurrikulës për kurset e pilotuara, për t'iu përshtatur materialeve mësimore didaktike.

Students guide 2022

It is with great joy that we greet you at our university. We hope you have a pleasant, productive and memorable stay in Elbasan. This brochure is intended for Erasmus+ students who plan to study at University of Elbasan "Aleksandër Xhuvani" , where you can find all the information regarding registration procedure, study programs, preparatory language courses, accommodation, etc.

Students guide 2022

UNIVERSITY OF ELBASAN “ALEKSANDËR XHUVANI” ERASMUS+ KA107 IA

Nr.   STATE            UNIVERSITY
1      Italy                Politecnica delle Marche University, Ancona
                                Bologna University
                                University of L'Aquila
                                University of Foggia
                                University of Palermo
                                University of Firenze

 

UNIVERSITY OF ELBASAN “ALEKSANDËR XHUVANI”

ERASMUS+ KA107 IA

Më shumë

Jean Monnet – Universiteti i Elbasanit

EU Enlargement and Acquis Adoption Burden: Albanian Challenges / EEAABAC

Zgjerimi i BE-së dhe barra e përafrimit të legjislacionit: sfidat e Shqipërisë

Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin për nevojën e përfshirjes të lëndëve bazë dhe të specializuara drejt studimeve europiane në kurrikulat e ofruara nga Universiteti të Elbasanit, të organizojë panele me ekspertizë të lartë për të debatuar mbi çështjet e adoptimit të legjislacionit të BE-së, të kryejë kërkime cilësore dhe të arrijë një numër sa më të gjerë të përfituesve direkt apo indirekt përmes materialeve të të shkruara që do të jenë në dispozicion edhe pas projektit.

Më shumë