Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për personel akademik me kohë të pjesshme

Departamenti i Informatikës Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e  Elbasanit “A. Xhuvani”, për nevojat e tij për zhvillimin e procesit mësimor në semestrin e dytë, për vitin akademik 2023-2024, shpall konkurs për personel akademik me kohë të pjesshme.

Shpallje konkursi për personel akademik me kohë të pjesshme