Programet e studimit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Programet e studimit

Departamenti i Biologjisë

Programi i studimit Cikli i studimit
Biologji-Kimi Bachelor
Studime Mjedisore Bachelor
Teknik Mjedisi Diplome me karakter profesional
Mbrojtje mjedisi Master i shkencave

Departamenti i Matematikës

Programi i studimit Cikli i studimit
Matematikë-Fizikë Bachelor
Matematikë Informatike Bachelor
Logjistikë Diplome me karakter profesional
Analizë të dhënash Master profesional
Matematike e zbatuar Master i shkencave

Departamenti i Fizikës

Programi i studimit Cikli i studimit
Fizikë kompjuterike Bachelor
Mekatronikë Diplome me karakter profesional

Departamenti i Kimisë

Programi i studimit Cikli i studimit
Teknologji laboratori Diplome me karakter profesional
Analist prodhimi Master profesional

Departamenti i Informatikës

Programi i studimit Cikli i studimit
Teknologjitë e informacionit Bachelor
Teknologjite e informacionit Master profesional