Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për 2 (dy) pozicione pune, personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë asistent lektor

Departamenti i Lëndëve Klinike, në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, shpall konkurs për 2 (dy) pozicione pune, personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë asistent lektor nga ku:

  • 1 (një) kandidat i profilit mjekësi e përgjithshme;
  • 1 (një) kandidat i profilit teknik laboratori;

Shpallje konkursi për 2 (dy) pozicione pune, personel akademik me kohë të plotë, të kategorisë asistent lektor