Njësitë përbërëse

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Njësitë përbërëse


 • Ilma Toci
 • Msc
 • Fakulteti i shkencave mjekësore teknike
 • Departamenti i Infermieristikës
 • Liljana Ramasaco
 • Dr.
 • Fakulteti i shkencave mjekësore teknike
 • Departamenti i Infermieristikës
 • Amanda Gica
 • Msc
 • Fakulteti i shkencave mjekësore teknike
 • Departamenti i Lëndëve Klinike
 • Elona Dybeli
 • Msc.
 • Fakulteti i shkencave mjekësore teknike
 • Departamenti Specialiteteve Tekniko-Mjekësore