Programet e studimit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Programet e studimit shkencat mjekesore

Departamenti i Infermieristikës

Programi i studimit Cikli i studimit
Infermieri e përgjithshme Bachelor
Infermieri Mami Bachelor

Departamenti i Lëndëve Paraklinike

Programi i studimit Cikli i studimit
Fizioterapi Bachelor
Logopedi Bachelor
Fizioterapi Master profesional
Logopedi Master profesional

Departamenti i Lëndëve Klinike

Programi i studimit Cikli i studimit
Imazheri Bachelor
Teknik laboratori Bachelor
Teknik Imazherie Master profesional
Teknik laboratori Master profesional

Departamenti i Specialiteteve Teknike Mjekësore

Programi i studimit Cikli i studimit
Menaxhim infermieror Master profesional
Infermieri kirurgjikale Master profesional
Infermieri Master i shkencave
Mami Master i shkencave