Historiku i fakultetit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Historiku i fakultetit

Dekan i FSHMT Prof. as. dr. Shkëlqim Hidri.

Zv/ Dekan Dr.Z.Çabiri

Msc. Zamira Çabiri. Prof. as. dr. Petrit Biberaj.

Përgjegjës i Departamentit të Infermieristikës Doc. Elona Gaxhja.

Përgjegjës i Departamentit të Lëndëve Klinike Dr. Gjergji Koja.

Përgjegjës i Departamentit të Lëndëve Paraklinike Dr. Jonida Mustafaraj.

Përgjegjës i Departamentit të Specialiteteve Tekniko-Mjekësore Prof. as. dr. Gazment Koduzi.