Historiku i fakultetit

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Historiku i fakultetit

Dekan i FSHE Prof. as. dr. Elisabeta Osmanaj.

Zv/ Dekan Prof. as. dr. Shpëtim Çaushi.

Zv/ Dekan Dr. Ardian Tana.

Përgjegjës i QKZHE-së Doc/Dr Beatriçe Gani

Përgjegjës i Departamentit të Metodologjisë së Mësimdhënies Prof. as. dr. Xhevdet Zekaj.

Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Sociale dhe Edukimit Qytetar Dr. Armando Shëngjergji.

Përgjegjës i Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve Prof. as. Dr. Edmond Biçoku.

Përgjegjës i Departamentit të Psikologjisë Prof. as. dr. Lindita Durmishi.