Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Aplikimi për Personel Administrativ, ndihmës mësimor

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, në përmbushje të nevojës për sekretar dekani, si një domosdoshmëri në vazhdimin e koordinimin e punës me personelin brenda fakultetit, me rektoratin por edhe me të tretë, shpall konkurs për pozicionin e Sekretar Dekani.

Më shumë

Njoftim per shlyerjen e detyrimeve.

Studentët që vazhdojnë studimet në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan dhe për vitin akademik 2016 – 2017 nuk kanë shlyer detyrimet finan¬¬¬ciare: tarifë vjetore shkollimi të vitit aktual, tarifë vjetore shkollimi si përsëritës

Më shumë