Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

Hapet thirrja për aplikim për mobilitetin e studentëve në Masaryk University, Republika Çeke.

Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për 4 studentë, në kuadër të projektit International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Masaryk University, Republika Çeke. Ftohen të aplikojnë të gjithë studentët e interesuar të UE.

Detaje të mobilitetit:

Periudha e mobilitetit do të zhvillohet gjatë në semestrit tw parw dhe semestrit tw dytw, tw vitit akademik 2018-2019. Kohëzgjatje e mobilitetit do tw jetw 4 muaj. Studentët fitues do të përfitojnë një bursë mujore si dhe rimbursim të shpenzimeve të udhëtimit, sipas përcaktimeve në marrëveshje e mobilitetit.

Për më shumë informacion ju lutem drejtohuni pranë Drejtorisë së Marrdhënieve me Jashtë, në Rektoratin e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani

Dokumentat e nevojshme për aplikim:

  • CV në anglisht;
  • Kopje e pasaportës;
  • Letër motivimi.

Dokumentacioni i sipër kërkuar, duhet të dorëzohet personalisht, pranë zyrës së Marrëdhënieve me Jashtë, në Rektoratin e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Afati i fundit për aplikim është data 26 JANAR 2018 !

Ju urojmë suksese!