Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

Hapet thirrja për aplikim për mobilitetin e studentëve në Akademinë e Ekonomisë, Svishtov, Bullgari

Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për studentë, në kuadër të projektit International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Akademinë e Ekonomisë, Svishtov, Bullgari. Ftohen të aplikojnë të gjithë studentët e interesuar të Fakultetit Ekonomik.

Detaje të mobilitetit:

Periudha e mobilitetit do të zhvillohet gjatë semestrit të dytë, të vitit akademik 2017-2018 me një kohëzgjatje prej 5 muajsh. Studentët fitues do të përfitojnë një bursë mujore si dhe rimbursim të shpenzimeve të udhëtimit, sipas përcaktimeve në marrëveshjen e mobilitetit.

Për më shumë informacion ju lutem drejtohuni pranë Drejtorisë së Marrëdhënieve me Jashtë, në Rektoratin e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani

Dokumentat e nevojshme për aplikim:

  • Listë notash;
  • Fotokopje e pasaportës;
  • Vërtetim që jeni student i UE-së;
  • Certifikata e gjuhës së huaj që vërteton njohuritë e gjuhës angleze (niveli B2);
  • CV në anglisht;
  • Letër motivimi.

Dokumentacioni i sipër kërkuar, duhet të dorëzohet personalisht, pranë zyrës së Protokoll- Arkivës, në Rektoratin e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Afati i fundit për aplikim është data 06.11.2017!

Ju urojmë suksese!