Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

Projekti TEMPUS nr. 544362

Titulli i projektit: Sport Professions – Education, Employment, Development in the Balkan Region.

Edukimi profesional në sport- zhvillimi në rajonin e Ballkanit”. (2013-2016)

Universiteti kryesor aplikues është Universiteti i sportit në Romë “Foro italiaco”. Ky projekt është realizuar në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Edukimit/ departamentin e sporteve dhe ka si qëllim përmirësimin dhe hartimin e kurrikulave në lidhje me sportin si dhe krijimin e një palestre të re pranë fakultetit të Shkencave të Edukimit. Pajisjet e palestrës do të financohen nga Projekti TEMPUS.

Çfarë pritet nga ky projekt:

 • Përmirësim i kurrikulave universitare në lidhje me sportin
 • Aktorë të përgatitur profesionalisht nga të gjithë partnerët
 • Një mbështetje të fortë për krijimin e kushteve për implimentimin e projektit

Partnerët në këtë projekt janë:

 • Shoqata e Sportit/ Serbi
 • Dhoma e industrisë dhe tregtisë/ Tiranë
 • Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër
 • Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan
 • Ministria e Edukimit dhe Shkencës Shqiptare
 • Ministria e Rinisë dhe Sportit/ Serbi
 • Komiteti olimpik kombëtar/ Shqipëri
 • Universiteti i Vjenës/Austri
 • Etj.

Per me shume ne lidhje me kete projekt vizitoni linkun tempus-speed.eu