Projekte ku UE është pjesë

Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Projekte ku UE eshte pjese, Uniel

Projekte ku UE është pjesë

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , Erasmus + Mobilitete , Uniel

Erasmus + Mobilitete

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksander Xhuvani , UE Journal , Uniel

UE Journal

Me shume

Projekti CEEPUS II

Titulli i projektit: Metodat aktive në mësimdhënien e matematikës

Ky projekt ka si qëllim shkëmbimin e përvojave në mësimdhënien e matematikës, nëpërmjet shkëmbimit të profesorëve të ndryshëm të analizës matematike të cilët kanë shkuar dhe kanë dhënë mësim në auditorët e Universitetit të Miscolc, sikurse edhe profesorët e këtij të fundit kanë ardhur dhe kanë dhënë mësim në auditorët tanë.

Partnerët në këtë rrjet bashkëpunimi janë: Universiteti ”Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Matematikës dhe Informatikës dhe Universiteti i Miscolc Hungari, Departamenti i Analizës.

Çfarë pritet nga ky projekt:

  • Shkëmbimi i stafit akademik
  • Shkëmbimi i përvojave në mësimdhënien e matematikës

Partnerë të tjerë pjesëmarrës në këtë projekt janë:

  • Austria
  • Bullgaria
  • Shqipëria
  • Bosnja- Herhegovina
  • Kroacia
  • Republika Çeke
  • Etj.