Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Funksionaliteti i Laboratorit T@SK në Fakultetin e Shkencave të Edukimit

Prej vitit 2019, pranë Fakultetit të Shkencave të Edukimit është krijuar dhe funksionon Laboratori T@SK.

Ky laborator, vjen si një investim i jashtëzakonshëm i projektit për ngritjen e kapaciteteve të titulluar ‘Towards increased Awareness, responsibility and shared quality in Social Work’.

Laboratori ka në përmbërje të tij një infrastrukturë të pasur teknologjike për mësimdhënien në distancë, duke oftuar platformën Moodle. Moodle ose ndryshe Learnig Management System është vënë në funkion në nëntor të Vitit 2019 për departamenin e Shkencave Sociale në Fakultetin e Shkencave të Edukimit.

Është operuar në 64 module të ndara në 4 programe studimi, Bachelor dhe Master. Tashmë numërojmë plot 200 studentë që janë aksesuar në platformë dhe në modulet e tyre përkatëse. Gjithashtu Departamenti I Shkencave Sociale ka vënë në funksion të plotë zhillimin e mësimit online në platformën Moodle. Studentët në platformë marrin leksionet nga lektorët e tyre për materialet studimore përkatëse që ata zhvillojnë.

Janë krijuar forume në cdo modul, në të cilën studentët mund të bëjnë pyetje në lidhje me leksionet, apo të hedhin projekte ose detyra të kërkuara nga lektorët e tyre. Në bazë të kësaj lektori vlerëson sudentin në platformën online.