Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

KONFERENCA E 2-të NDËRKOMBËTARE “Globalizimi dhe integrimi në edukimin bashkëkohor”, Elbasan 24-25 Qershor 2022, THE 2-nd INTERNATIONAL CONFERENCE “Globalisation and Integration in Contemporary Education”, Elbasan 24-25 June 2022

Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, në bashkëpunim me partnerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë si Universiteti i Tiranës, Universiteti i Barit “Aldo Moro”, Universiteti i Foggia, Instituti i Dizajnit i Materas, Universiteti Complutense i Madridit, Universiteti Pontificia de Comillas, Universiteti i Lisbonës, Shkolla e Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Universiteti “Fehmi Agami” Gjakovë, Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Universiteti “Eqerem Çabej” Gjirokastër fton lektorë, specialistë, kërkues shkencorë dhe studiues për të marrë pjesë në konferencën e dytë ndërkombëtare “Globalizimi dhe integrimi në edukimin bashkëkohor”.

Faculty of Educational Sciences, University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani”, in collaboration with national and international partners such as: University of Tirana, University of Bari “Aldo Moro”, University of Foggia, Institute of Design Matera, Complutense University of Madrid, Pontificia de Comillas University, University of Lisbon, Center for School Leadership of Pre-University Educational Institutions (CSL), University of Prishtina “Hasan Prishtina”, University “Fehmi Agami” Gjakova, University “Aleksandër Moisiu” Durrës, University “Luigj Gurakuqi” Shkodër, University “Ismail Qemali” Vlore and University “Eqerem Çabej” Gjirokastra invites lecturers, specialists, researchers and scholars to participate in the second international conference “Globalization and integration in contemporary education”.

KONFERENCA E 2-të NDËRKOMBËTARE “Globalizimi dhe integrimi në edukimin bashkëkohor”, Elbasan 24-25 Qershor 2022

THE 2-nd INTERNATIONAL CONFERENCE “Globalisation and Integration in Contemporary Education”, Elbasan 24-25 June 2022

Faturë për arkëtim - Konferenca e 2-të Ndërkombëtare “Globalizimi dhe integrimi në edukimin bashkëkohor”, Elbasan 24-25 Qershor 2022, Autor i parë

Faturë për arkëtim - Konferenca e 2-të Ndërkombëtare “Globalizimi dhe integrimi në edukimin bashkëkohor”, Elbasan 24-25 Qershor 2022, Bashkëautor

Faturë për arkëtim - Konferenca e 2-të Ndërkombëtare “Globalizimi dhe integrimi në edukimin bashkëkohor”, Elbasan 24-25 Qershor 2022, Përfitim kredite