Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Thirrja e parë për pjesëmarrje dhe bashkëpunim në Konferencën Ndërkombëtare “Globalizimi dhe integrimi në edukimin bashkëkohor”, 24-25 Qershor 2021

Thirrja e parë për pjesëmarrje dhe bashkëpunim në Konferencën Ndërkombëtare “Globalizimi dhe integrimi në edukimin bashkëkohor”, 24-25 Qershor 2021

Thirrja Anglisht

Thirrja Shqip