Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te edukimit, Veprimtari  ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Të nderuar studentë,

Provimet e sezonit të parë të vitit akademik 2020-2021, në Fakultetet e Universitetit e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” të zhvillohen të kombinuara: provime në auditor me prezencë fizike të studentëve dhe provime online me prezencë virtuale të studentëve.  

Në vijim gjeni publikimin e datave të provimeve për Fakultetin tuaj. 

Grafiku i provimeve normale

Grafiku i provimeve të mbartura

Lista e studentëve të ndarë në grupe

Grafiku i provimeve Viti I Master

Grafiku i provimeve të mbartura vitet e para Master

Lista emërore e studentëve të viteve të para Master

Ju lutem, të konsultoheni paraprakisht me kalendarin, në mënyrë që të mos keni paqartësi për ditët dhe lëndët respektive. 

Ju urojmë suksese!