Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Hapet thirrja për aplikim për mobilitetin e studentëve në Universitetin e Foggias, Itali/ Call for applications for student mobility at University of Foggia, Italy.

Ju njoftojmë se është hapur thirrja për aplikim për bursa studimi për semestrin e dytë për 4 studentë, në kuadër të projektit International Credit Mobility (Erasmus+) të fituar nga Universiteti ynë në bashkëpunim me Universitetin e Foggias, Itali. Ftohen të aplikojnë të gjithë studentët e interesuar të ciklit të dytë dhe të tretë të Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike

We kindly inform all the students that the call for the second semester for 4 applications within the International Credit Mobility Erasmus +, is opened. University of Elbasan ‘’Aleksandër Xhuvani’’ in cooperation with University of Foggia, Italy, is pleased to invite all the interested students of second and third cycle of the Faculty of Technical Medical Sciences to apply.

Detaje të mobilitetit: / Mobility details:

Periudha e mobilitetit do të zhvillohet gjatë semestrit të dytë, të vitit akademik 2019-2020 me një kohëzgjatje prej 5 muajsh. Studentët fitues do të përfitojnë një bursë mujore si dhe rimbursim të shpenzimeve të udhëtimit, sipas përcaktimeve në marrëveshjen e mobilitetit.

The mobility period will take place during the second semester of the academic year 2019-2020, with a duration of 5 months. The nominated students shall receive a monthly grant, as well as reimbursement of travel expenses, as specified in the mobility agreement.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:/ Documents required for application:

  • Fotokopje e pasaportës; / Photocopy of passport;
  • Vërtetim që jeni student i UE-së;/ Confirmation certificate that you are an EU student;
  • Certifikata e gjuhës angleze (niveli B2);/ English Language Certificate (level B2);
  • CV në anglisht;/ CV in English;
  • http://www.uniel.edu.al/Erasmus+students_application_form.pdf

Dokumentacioni i sipër kërkuar, duhet të dorëzohet personalisht, pranë Drejtorisë së Koordinimit dhe Marrëdhënieve me Jashtë, në Rektoratin e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” ose mund të dërgohen në adresën e e_mail : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

The above required documentation should be submitted personally to the Directorate of Coordination and International Relations at the Rectorate of the University of Elbasan “Aleksandër Xhuvani” or can be sent to the e-mail address: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Afati i fundit për aplikim është data 10 Janar 2020!/ The deadline for application is January 10th 2020!

Ju urojmë suksese!/ Best of luck!