Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022

Departamenti i Specialiteteve Tekniko Mjekësore në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021 - 2022.

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë asistent lektor, deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022