Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Historiku i fakultetit  ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njësitë përbërëse  ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike , Njoftime  ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani , Fakulteti i shkencave mjekesore teknike ,  Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022 sipas programeve mësimore:

Infermieri e përgjithshme

Infermieri mami

Fizioterapi

Imazheri

Logopedi

Teknik laboratori

 

Gjithashtu aplikanti mund të shikojë renditjet në të gjitha programet e studimit të kërkuara prej tij sipas ID së maturantit në linkun:

https://aplikimi.ualbania.al/application