Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Të nderuar studentë,

Provimet e sezonit të parë të vitit akademik 2020-2021, në Fakultetet e Universitetit e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” të zhvillohen të kombinuara: provime në auditor me prezencë fizike të studentëve dhe provime online me prezencë virtuale të studentëve.  

Sezoni i provimeve do të zgjasë jo më pak se 4 javë dhe jo më shumë se 6 javë. Studentët që për arsye të pamundësive që krijon situata Covid-19, apo arsye të tjera objektive, nuk kanë mundësi të japin provimin në datën e caktuar do të kenë një mundësi të dytë për ta dhënë të njëjtin provim, jo më pak se 2 javë më vonë. Pavarësisht nivelit të frekuentimit të seminareve apo leksioneve online, studentët do të kenë të gjithë mundësinë të futen dhe të japin provim në këtë sezon.  

Në vijim, gjeni publikimet përkatëse: 

♦ Publikimin për organizimin e sezonit të provimeve për Fakultetin e Shkencave të Edukimit

♦ Publikimin për organizimin e sezonit të provimeve për Fakultetin e Shkencave Humane

♦ Publikimin për organizimin e sezonit të provimeve për Fakultetin e Shkencave të Natyrës

♦ Publikimin për organizimin e sezonit të provimeve për Fakultetin Ekonomik

♦ Publikimin për organizimin e sezonit të provimeve për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike