Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Organizimi i Konferences Nderkombetare "Sustainable Water Resources Management 2017"

Universiteti i Elbasanit "Aleksander Xhuvani" do te organizoje ne datat 20-22 Tetor 2017 konferencen shkencore nderkombetare me teme: Sustainable Water Resources Management . Konferenca zhvillohet me bashkepunimin e universiteve brenda dhe jashte vendit dhe ne te pritet te marrin pjese kerkues shkencore nga rajoni dhe me gjere te interesuar ne fushen e menaxhimit te burimeve ujore. Per me shume informacion klikoni ketu.