Veprimtari

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Bashkëveprimi mes fizikës dhe mjekësisë në një workshop të zhvilluar në Universitetin e Elbasanit

Është zhvilluar në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit përgjatë 5 ditëve më rradhë workshop-i me temë, “Fizika ndërkombëtare në mjekësi dhe inxhnieria biomjekësore”. Ky aktivitet u bë i mundur falë bashkëpunimit mes departamentit të fizikës pranë Universitetit të Elbasanit dhe përfaqsuesve të Cern, qendrës tashmë të njohur të kërkimeve që ndodhet në Zvicër. Profesori Yves Lemoigne, që ishte i pranishëm në këtë aktivitet ka referuar për të pranishmit shumë prej të rejave më të fundit në fushën ë kërkimit shkencor përsa i përket bashkëveprimit, mes fizikës dhe fushës së mjekësisë

Ndërkohë rektori i Universitetit të Elbasanit Prof.Dr. Skënder Topi , ka theksuar rëndësinë e takimeve të tilla, në kuadër të njohjes nga ana e stafit akademik dhe nga ana e studentëve të ideve të të reja inovative dhe shkencore në fushën e kërkimit në fushat e bashkëveprimit mes fizikës dhe mjekësisë. Ai ka theksuar se Rektorati i Universitetit të Elbasanit do të mbështesë çdo inisiative, që shkon në drejtim të rritjes së punës kërkimore- shkencore në Universitet. Edhe bashkëorganizatori i këtij workshop-i, nga Universiteti i Elbasanit Luan Kola, ka theksuar se qëllimi i këtij aktiviteti është të rrisë interesin e pedagogëve dhe studentëve në fushat e fizikës mjekësore, si një drejtim që gjithnjë e më shumë po tërheq vëmendjen e shkencëtarëve në mbarë botën.

Workshopi ka vazhduar me prezantime dhe referime nga ana e pedagogëve dhe studentëve përgjatë 5 ditëve të zhvillimit të tij.

Bashkëveprimi mes fizikës dhe mjekësisë në një workshop të zhvilluar në Universitetin e Elbasanit,UNIEL Bashkëveprimi mes fizikës dhe mjekësisë në një workshop të zhvilluar në Universitetin e Elbasanit,UNIEL Bashkëveprimi mes fizikës dhe mjekësisë në një workshop të zhvilluar në Universitetin e Elbasanit,UNIEL
Bashkëveprimi mes fizikës dhe mjekësisë në një workshop të zhvilluar në Universitetin e Elbasanit,UNIEL