Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Në ambientet e Universitetit të Elbasanit u zhvillua Olimpiada e Kangurit të Matematikës

Matematika është gjuha të cilën e flasin shkencat ekzakte si dhe  jeta jonë e përditshme. Nxitja e dëshirës për të mësuar matematikë është prioritet i punës tonë të përditshme.

Ditën e shtunë, nën mbikqyrjen e Departamentit të Matematikës, u zhvillua në ambientet e  Universitetit të Elbasanit Olimpiada e Kangurit të matematikes.

Në ambientet e Universitetit të Elbasanit u zhvillua Olimpiada e Kangurit të Matematikës