Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë profesor (profesor dr.) deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022

Departamenti i Biologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” shpall konkurs për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë profesor (profesor dr.) deri në përfundim të vitit akademik 2021 - 2022.

Shpallje konkursi për 1 (një) pozicion pune, personel akademik, me kohë të pjesshme, të kategorisë profesor (profesor dr.) deri në përfundim të vitit akademik 2021-2022