Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Historiku i fakultetit ,Uniel


Historiku i fakultetit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njësitë përbërëse ,Uniel


Njësitë përbërëse

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Programet e studimit ,Uniel


Programet e studimit

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Njoftime ,Uniel

Njoftime

Shiko me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Fakulteti i shkencave te natyres, Veprimtari ,Uniel


Veprimtari

Shiko me shume

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022

Lista e aplikantëve të raundit të parë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për vitin akademik 2021-2022 sipas programeve mësimore:

Biologji Kimi

Matematikë Fizikë

Matematikë Informatikë

Studime Mjedisore

Teknologjitë e informacionit

Fizikë Kompjuterike

Logjistikë (2 vjeçar)

Teknik mjedisi (2 vjeçar)

Mekatronikë (2 vjeçar)

Teknologji Laboratori(2 vjeçar)

 

Gjithashtu aplikanti mund të shikojë renditjet në të gjitha programet e studimit të kërkuara prej tij sipas ID së maturantit në linkun:

https://aplikimi.ualbania.al/application