Punësimi në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Shpallje konkursi për personel akademik me kohë të pjesshme për vitin akademik 2021-2022

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”  njofton se: Afati përfundimtar i dorëzimit të dokumenteve për aplikim, për Pozicionin e Punës Personel Akademik me Kohë te Pjesshme, është data 28.09.2021, vendosur në mbledhjen e Rektoratit të datës 21.09.2021. 

Fakulteti i Shkencave Humane

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike