Punësimi në UE

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit aplikon programin e nxitjes së punësimit

Për të dytin vit radhazi, në Universitetin e Elbasanit është aplikuar programi i nxitjes së punësimit. Ky program i ofron mundësi çdo të diplomuari të angazhohet në marrëdhënie të punës për një periudhë 6 mujore, pranë institucioneve publike dhe private në vend.

Në strategjinë e tij Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, ka si objektiv kryesor, jo vetëm përgatitjen profesionale dhe shkencore, por edhe punësimin. Pjesë e rëndësishme e kësaj strategjie është edhe përshtatja e programeve mësimore me tregjet e punës. Dhe ky proces po vijon me mjaft sukses edhe gjatë këtij viti.

Suksese!!!