Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Konstituohet Senati akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për legjislaturën 2020-2024

Konstituohet Senati akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për legjislaturën 2020-2024

Ditën e martë datë 02.09.2020 u organizua mbledhja e parë e Senatit akademik të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, pas vendimit të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve, Nr. 29 datë 03.08.2020 “Për shpalljen fitues për anëtarë të Senatit akademik të Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Mbledhja u kryesua nga Rektori, Prof. dr. Skender Topi, i cili shprehu konsideratat e tij më të larta, për punën e shkëlqyer të Senatit akademik në legjislaturën 2016-2020, ku ndër të tjera, ndau me senatorët edhe pritshmëritë për të ardhmen.

Në fjalën e tij, Prof. dr. Skender Topi, u shpreh se është e rëndësishme të kujtojmë se unë në cilësinë e Rektorit dhe ju në cilësinë e senatorëve, jeni shprehja e vullnetit dhe zgjedhjes së personelit akademik dhe studentëve të këtij universiteti. Ne, vetëm së bashku dhe në interesin më të lartë të institucionit, mund t`ia dalim t’u bëjmë ballë sfidave të cilat na presim. Procesi zgjedhor ishte i drejtë, transparent dhe me pjesëmarrje të gjerë.

Në mbledhjen e parë, me propozim të Rektorit, Senati akademik votoi dhe zgjodhi si Zëvendësrektor Prof. as .dr. Peçi Naqellari.

Konstituohet Senati akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për legjislaturën 2020-2024,UNIEL Konstituohet Senati akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për legjislaturën 2020-2024,UNIEL Konstituohet Senati akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për legjislaturën 2020-2024,UNIEL Konstituohet Senati akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për legjislaturën 2020-2024,UNIEL Konstituohet Senati akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për legjislaturën 2020-2024,UNIEL Konstituohet Senati akademik i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” për legjislaturën 2020-2024,UNIEL