Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE

Në datat 03-04 qershor në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” u realizuan takimet e planifikuara për ri-akreditimin institucional.

Gjatë dy ditëve, grupi i Vlerësimit të Jashtëm, i përbërë nga ekspertë ndërkombëtarë dhe vendas, të përzgjedhur nga ASCAL dhe Bordi i Akreditimit, zhvilluan takimet dhe verifikimet e nevojshme, duke përmbyllur një proces i cili prej një viti kishte filluar në UE.

Akreditimi institucional realizohet në përmbushje të standardeve shtetërore të cilësisë, të grupuar në pesë fusha vlerësimi: Organizimi dhe Menaxhimi i institucionit; Burimet; Kurrikula; Mësimdhënia, Mësimnxënia, Vlerësimi dhe Kërkimi; si dhe Studentët dhe Mbështetja e tyre.

Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE,uniel Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE,uniel Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE,uniel Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE,uniel Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE,uniel Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE,uniel Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE,uniel Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE,uniel Realizohen takimet në kuadër të ri-akreditimit institucional në UE,uniel