Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” nis procesin mësimor nën masa të larta sigurie

Ka rinisur procesi mësimor në Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. Paraprakisht u krye dezinfektimi i të gjithë ambienteve të fakulteteve. Ndërsa sot, çdo student i paraqitur është kontrolluar për temperaturën dhe masat mbrojtëse individuale.

Në të gjitha sallat e leksionit, seminareve dhe laboratorëve është respektuar distancimi fizik mes studentëve.

Rektorati i Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” është i vendosur të respektojë me përpikmëri të gjitha rregulloret e sigurisë të përcaktuara nga institucionet përkatëse me synim mbrojtjen e studentëve dhe personelit akademik dhe mbarëvajtjen e procesit mësimor.

Njëkohësisht Rektorati u kërkon studentëve që të respektojnë të gjitha rregullat e përcaktuara për këtë qëllim.