Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Njoftim

Bazuar në Urdhrin e MASR, Nr. 104, datë 30.04.2020, Universiteti Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, ju njofton se do të kryhen ndryshimet e nevojshme në Vendimin e Rektoratit të UE-së, Nr. 50, datë 28.04.2019 “Pёr organizimin e procesit mёsimor dhe pёrfundimin e vitit akademik 2019-2020 në Universiteti Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”.

Lidhur me ndryshimet do të njoftoheni brenda datës 10.05.2020.

Rektorati i UE.