Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Njoftim

Për të gjithë studentët e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, të cilët kërkojnë të pajisen me vërtetim studenti, janë të lutur të zgjedhin një nga format e mëposhtme për t’u pajisur me dokumentin.

1. Të dërgojnë kërkesë në adresën e e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Kërkesa duhet të përmbajë:

  • Emër, Atësi, Mbiemër të Studentit;
  • Programin e studimit në të cilin studion;
  • Institucionin të cilit do t’i dërgohet dokumenti.

2. Të bëjnë kërkesë me shkrim pranë sekretarive mësimore të fakulteteve përkatëse ose pranë zyrës së Protokoll Arkivës në Rektoratin e UE-së.

Kërkesa duhet të përmbajë:

  • Emër, Atësi, Mbiemër të Studentit;
  • Programin e studimit në të cilin studion;
  • Institucionin të cilit do t’i dërgohet dokumenti;
  • Nr kontakti dhe adresë e-mail .

Vërtetimi në formatin e skanuar pdf, do t’i dërgohet studentit në adresën e e_mail.