Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Maturantë nga Shkolla e Mesme e Gjuhëve të Huaja, vizitojnë Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Universiteti i Elbasanit, mirëpriti ditën e sotme maturantë nga Shkolla e Mesme e Gjuhëve të Huaja, me qëllim njohjen dhe informimin mbi mundësitë, hapësirat dhe shërbimet e ofruara për studentët. Pjesë e këtij takimi ishin përfaqësues nga Fakulteti i Shkencave Humane, zyra e Këshillimit të Karrierës dhe Alumni, si dhe nga zyra e Marrëdhënieve me Jashtë.

Maturantë nga Shkolla e Mesme e Gjuhëve të Huaja, vizitojnë Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”