Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Sesion informues mbi parandalimin e pastrimit të parave, në bashkëpunim me Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” në bashkëpunim me Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim, zhvilloi sesionin informues me studentë të programit të studimit të drejtësisë, ekonomisë dhe gazetarisë, mbi parandalimin e pastrimit të parave

Kjo nisëm ka si qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të të rinjve mbi fenomenin e pastrimit të parave, pasojat ekonomike, sociale zhvillimore që sjell dhe mënyrat e parandalimit të tij.

Sesion informues mbi parandalimin e pastrimit të parave, në bashkëpunim me Institutin për Demokraci dhe Ndërmjetësim