Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

MODALITET PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT DOKTORATË NË “SHKENCAT MJEKËSORE TEKNIKE” VITI AKADEMIK 2022-2023

Program i studimit të doktoratës në “Shkenca Mjekësore Teknike” përfshihet në ciklin e
tretë të studimeve universitare, në përfundim të të cilit lëshohet diploma për gradën
shkencore “Doktor në Shkenca Mjekësore Teknike”. Programi i doktoratës synon të nxisë kërkimin shkencor, duke u orientuar drejt thellimit, rikonceptimit dhe riintegrimit të njohurive shkencore, për të sjellë risi në mendimin shkencor.

MODALITET PËR PRANIMIN E STUDENTËVE NË PROGRAMIN E STUDIMIT DOKTORATË NË “SHKENCAT MJEKËSORE TEKNIKE” VITI AKADEMIK 2022-2023

PROCEDURA E KONKURIMIT