Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Konferenca e 2-të Ndërkombëtare Studentore “Sfidat e gjeneratave të reja për një të ardhme të qëndrueshme”, Elbasan 19 maj 2023

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, fton të gjithë studentët e ciklit të parë, dytë dhe të tretë të programeve të studimit të marrin pjesë në Konferencën e 2-të Ndërkombëtare Studentore.

THIRRJE PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 2-të NDËRKOMBËTARE STUDENTORE “SFIDAT E GJENERATAVE TË REJA PËR NJË TË ARDHME TË QËNDRUESHME” 19 Maj 2023