Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Njoftim mbi shtyrjen e regjistrimit të provimeve për sezonin e vjeshtës

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, se regjistrimi për provimet e sezonit të vjeshtës në sistem do të shtyhen deri ne daten 12 Shtator 2021.

Maksimumi i provimeve që mund të jepen në këtë periudhë është gjashtë (6) provime për gjashtë (6) data të ndryshme. Pra studenti duhet të hyjë një provim në një datë. KUJDES!!! Pas kësajë date nuk do të mund të kryhen regjistrimet apo ndryshime të lëndëve të zgjedhura. Studentët të cilët nuk regjistrohen në system deri në datën 12 Shtator humbasin të drejtën për të hyrë në provimet e vjeshtës.