Njoftime

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Aktivitete në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani,Aktivitete ne UE, UnielAktivitete në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Biblioteka ,Uniel Biblioteka

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Njoftime ,UnielNjoftime

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Punësimi në UE ,UnielPunësimi në UE

Me shume
Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,Uniel

Universiteti i Elbasanit Aleksandër Xhuvani, Kontakte ,UnielKontakte

Me shume

Thirrje për ide për studentët e interesuar

Njoftim pë të gjithë studentët e interesuar

Këshilli Britanik ka hapur thirrjen për ide të politikave për të gjithë studentët e talentuar të cilët ndjekin studimet Bachelor dhe Master në një program të caktuar studimi për të adresuar sfidat që ka sjellur pandemia COVID-19.

Krahas gjetjes së një mundësie për të shkuar në zgjidhjen e disa prej çështjeve më të rëndësishme që bota po përballet sot, kjo sfidë do të shërbejë si një mundësi për krijimin e një rrjeti me studentë të shkëlqyer nga i gjithë vendi dhe për të fituar një kurs online në një nga universitetet në Mbretërinë e Bashkuar.

Çfarë është Gara e studentëve Sfida Covid-19?

Gara e studentëve Sfida Covid-19 është një sfidë e studentëve dedikuar propozim-hartimit të politikave që synojnë të zgjidhin sfidat më problematike të sotme. Pjesëmarrësit e sfidës janë të ftuar të dorëzojnë përmbledhje të politikave në përgjigje të njërës prej sfidave më aktuale (shih më poshtë) deri më 8 Dhjetor 2020. Pesë individët/ekipet më të mira do të kalojnë në finalen online ku do të kenë 3 minuta për të paraqitur idetë e tyre në një panel të përbërë nga politikëbërës, udhëheqës të OJQ-ve dhe përfaqësuesit e donatorëve. Aktiviteti online do të mbahet në gjysmën e dytë të Janarit 2021.

Për më shumë informacion, vizitoni: https://www.britishcouncil.al/programmes/education/sep/policy-challenge